úterý 27. ledna 2015

Mutants have over 1000 downloads. Thanks for playing with us! / Mutanti mají přes 1000 stažení. Děkujeme, že hrajete s námi!


EN: Mutants vs. Chosen: Hijack, the first episode of the series of point-and-click adventures Mutants vs. The Chosen, just got over 1000 downloads! And we are happy even with its current average rating of 4.22! Thank you for being with us! And by the way - Aren't you in the right mood to create your own adventure on GameStylus.com too :)? More than 100 creators registered there already...

CZ: Mutanti vs. Vyvolení: Únos, první díl série point-and-click adventur Mutanti vs. Vyvolení, se právě přehoupl přes 1000 stažení! A radost nám dělá i aktuální průměrné hodnocení 4,22! Děkujeme, že jste s námi! A mimochodem - Nemáte chuť vytvořit si také svou adventuru na GameStylus.com :)? Už se tam registrovalo více než 100 tvůrců...

pondělí 19. ledna 2015

Coming: Mutants vs The Chosen: Traitor / Přicházejí: Mutanti vs. Vyvolení 2: Zrádce

EN: Just a few moments ago we published the second part of the series Mutants vs. The Chosen, named Traitor. After rescuing his sister, Riam, the main hero, together with his sister and father, are hiding in the ruins of the city, in a cellar. And Riam has to find a way how to defend them, or even how to attack militants of the Chosen ones. The game has twice the number of scenes compared to part one, it is again point-and-click adventure game, of course, and it can run on the same hardware as the first part. We are planning the third part as well - and since the development of the game costs us some money, we offer this second part for a fair price of $0.99 :). Thanks to all of you who support us by buying this game! Enjoy the game!

CZ: Před několika okamžiky jsme zveřejnili 2. díl série Mutanti vs. Vyvolení, který nese název Zrádce. Po záchraně své sestry se nyní Riam se sestrou a otcem skrývají v troskách města, ve sklepě - a Riam musí najít způsob, jak je ubránit, nebo, dokonce, jak zaútočit na ozbrojence Vyvolených. Hra má dvojnásobný rozsah oproti prvnímu dílu, je to samozřejmě zase point-and-click adventura a její nároky na hardware jsou stejné jako u prvního dílu. V plánu je i třetí díl - a protože vývoj hry přece jen něco stojí, druhý díl nabízíme za férovou cenu 22 Kč :). Děkujeme všem, kdo nás podpoří koupí této hry! Užijte si hraní!

Here are some screenshots from the game... / A tady jsou nějaké ty screenshoty ze hry...


sobota 17. ledna 2015

500 downloads, game reviews and other news / 500 stažení, hodnocení her a další novinky


EN: Even though it may not be visible at first glance there is always something happening around the GameStylus project. In recent weeks we published another update of our games and the application GameStylus itself (adjustment of switchich languages for countries for which we don't offer localization yet), we have completed translation of the second part of Mutants to English + sent it to proofread and, of course, answered some comments on the game Mutants vs. The Chosen. Thanks for all positive reviews!, it is a huge boost for us, I think a lot of people can not even imagine how huge! We answered mainly the negative comments - trying to find out where the problem is and what we can do better. Irksome is when someone gives us one or two stars, but without any comment - then it is quite a problem to find out what we should improve... Otherwise - Mutants vs. The Chosen has 496 downloads so today we should overcome five hundred :)! Thank you!

CZ: I když to tak nemusí na první pohled vypadat, okolo projektu GameStylus se pořád něco děje. V minulých týdnech přišel ještě jeden update her i samotné aplikace GameStylus (úprava přepínání jazyků u zemí, do nichž hra zatím nenabízí lokalizaci), dokončili jsme překlad dalšího dílu do anglického jazyka + poslali na korektury a, samozřejmě, odpovídali na některé komentáře u hry Mutanti vs. Vyvolení. Za všechny pozitivní děkujeme!, je to obrovská vzpruha, myslím, že spousta lidí si ani nedokáže představit, jaká! U negativních jsme se hlavně snažili zjistit, kde je problém, abychom se mohli polepšit. Mrzuté je, když někdo dá aplikaci jednu nebo dvě hvězdičky a nezanechá komentář - pak je dost problém zjistit, co bychom měli zlepšit... Jinak - Mutanti vs. Vyvolení mají 496 stažení, takže bychom dnes měli překonat pětistovku :)! Děkujeme!


neděle 4. ledna 2015

App Update


EN: We published a new version of Mutants vs The Chosen: Hijack and Alvin fish celebrates Xmas - in both apps there is now fixed the minor error in displaying texts, which we have already mentioned earlier here in this blog; Mutants vs The Chosen: Hijack are now also available in five more languages: German, Spanish, Portuguese, Russian and Chinese. We also released a new version of GameStylus app (available at GameStylus web site) - we recommend to upgrade to all those who are planning a Chinese localization of their application because a bug that in some cases manifested when displaying Chinese texts was fixed in the new version.

CZ: Publikovali jsme nové verze aplikací Mutanti vs. Vyvolení: Únos a Rybka Alvin slaví Vánoce - i zde je nyní opravena drobná chyba v zobrazování textů, o které jsme tu už psali; Mutanti vs. Vyvolení: Únos jsou nyní navíc k dispozici v pěti dalších jazycích - kromě anglického a českého nyní také německy, španělsky, portugalsky, rusky a čínsky. Vydali jsme rovněž novou verzi aplikace GameStylus (dostupná na webu GameStylus) - a doporučujeme upgrade všem, kdo plánují čínskou lokalizaci své aplikace, protože zde byla opravena chyba, která se v některých případech projevovala při zobrazování čínských textů.