neděle 29. března 2015

What to think about game ratings on Google Play / Co si myslet o hodnocení hry na Google PlayEN: During this weekend exceeded the total number of downloads of our Mutants vs. The Chosen: Hijack game 20 000. What to say? We are happy :)! It is interesting to watch all the game ratings from players, which range from the minimum (1 star, from 95 out of 773 ratings) to the maximum (5 stars, 427 players) - current average is 3.98 stars. We have observed that the game rating is declining over time (which doesn't make us happy) - and we attribute this to a possibility that initially the game was downloaded mostly by point and click adventures fans - by people who are already familiar with this genre and like it, while now a larger proportion of those who download the game simply expect something different. But that's just guessing... Any ideas?
Those who leave worse ratings, often leave no comment - and Big Thanks to all exceptions. One negative commentary, which we got just a week after the release of the game from one player from Greece, helped us to find an error in language switching and to improve the game. Sometimes we probably get a low rating because the game is not as easy as expected (see one comment from Persian translated by automatic translator as: Too bad it is not known Chrth Where to go). Of course: We are very grateful for all positive messages, they charge our batteries - they fortunately prevail, so you can easily see them on the page of the game on Google Play - so we won't quote them here - modestly :).
Let's see if we can get a clearer picture about the game ratings in the next two or three months. Let's hope any experience can help to all those who are developing their games - or are planning to - in our GameStylus system.

CZ: O tomto víkendu překonal celkový počet stažení hry Mutanti vs. Vyvolení: Únos další hranici - 20 000. Co k tomu říci? Máme radost :)! Zajímavé je sledovat hodnocení hry od hráčů, které se pohybuje od minimálního (1 hvězdička; od 95 z 773 hodnocení) po maximální (5 hvězdiček, 427 hráčů) - aktuální průměr je 3,98 hvězdičky. Vysledovali jsme, že hodnocení v průběhu času klesá (což nás netěší) a připisujeme to tomu, že zpočátku adventuru hráli spíše lidé, kteří už tento žánr znají  a mají ho rádi, zatímco teď je větší podíl těch, kterým se prostě nestrefíme do očekávání. Ale je to jen hádání... Máte lepší vysvětlení?
Ti, kdo nám nechávají horší hodnocení, často nezanechají žádný komentář - a velké díky všem výjimkám. Svým komentářem nám například jen týden po vydání hry jeden hráč z Řecka pomohl odhalit chybu přepínání jazyka, kterou jsme tak mohli hned opravit. Někdy je možná za nízkým hodnocením obtížnost hry (viz jeden komentář z Perštiny překládaný automatickým překladačem jako: Too bad it is not known Chrth Where to go). A - to je samozřejmé - velkou radost máme ze všech pozitivních hodnocení a komentářů, které nás nabíjejí (naštěstí převažují, takže je na stránce hry nepřehlédnete, pročež je tu skromně nebudeme citovat :).
Uvidíme, jestli budeme mít jasnější obrázek ještě třeba za dva, tři měsíce. Jakékoli zkušenosti rádi předáme vám všem, kdo v našem systému GameStylus vyvíjíte nebo plánujete vyvíjet své aplikace (i všem ostatním, samozřejmě). Snad to někomu pomůže...

neděle 8. března 2015

Hot: Where to get graphics for your game / Horký tip: Kde vzít grafiku pro svou hru


EN: Occasionally people ask us where to find graphics for their game on GameStylus.com. There are some options... First of all - don't you have a friend who is a skilled sketcher. No? What about Fiverr? There are many interesting services - and skilled graphic designers are offering their services there too... And now you have one more interesting option: Check out the project graphicsforgames.com - it has an interesting campaign on Indiegogo right now. Its author, Eldon Harris, sent us an e-mail a few days ago and we think this project is definitely worth mentioning. Whether you're looking for graphics for an Adventure game or for any other kind of game.

CZ: Občas se nás někdo ptá, kde vzít grafiku ke své hře, kterou by rád udělal na GameStylus.com. Možností je samozřejmě několik. Každého asi napadne zkusit mezi kamarády vytipovat šikovného kreslíře, za zmínku ale stojí i Fiverr, kde - kromě jiných služeb - najdete i nabídky grafiků. A teď je tu ještě jedna zajímavá možnost: Mrkněte se na projekt graphicsforgames.com, který má právě kampaň na Indiegogo. Mail od jeho autora, Eldona Harrise, nám před pár dny přistál ve schránce a my si myslíme, že tenhle projekt rozhodně stojí za zmínku. Ať už hledáte grafiku pro adventuru, nebo pro jakoukoli jinou hru.

úterý 3. března 2015

Promise fulfilled, Mutants vs. The Chosen #2 are now also in German, Spanish, Portuguese and Russian / Slib splněn, Mutanti vs. Vyvolení 2 nyní také německy, španělsky, portugalsky a rusky


EN: As we already mentioned before we were working on translations of the adventure Mutants vs. The Chosen 2: Traitor to other languages and from early morning today a new version of the game is available on Google Play - you can play it not only in English and Czech, but also in German, Spanish, Portuguese and Russian. So: The promise is finally fulfilled and we can get to another work :). Just remember that if you want to venture into creating your own adventure on GameStylus.com, your game, of course, can be multilingual as well.

CZ: Už několikrát tu padla zmínka, že pracujeme na překladech adventury Mutanti vs. Vyvolení 2: Zrádce do dalších jazyků a od dnešního časného rána je na Google Play nová verze, kterou si hráči můžou zahrát nejen česky a anglicky, ale také německy, španělsky, portugalsky a rusky. Takže: Slib je konečně splněn a my se můžeme pustit do další práce :). Jen připomínáme, že jestli se chcete pustit do tvoření vlastních adventur na GameStylus.com, tak i ty vaše samozřejmě mohou být vícejazyčné.

pondělí 2. března 2015

10.000 Downloads of Mutants vs. The Chosen: Hijack / 10 000 stažení Mutanti vs. Vyvolení: Únos


EN: We are happy, Thank You for playing our game! And thank you for all your comments! We are finishing works on the second part - on translations to more languages now... More news soon...

CZ: Máme radost, děkujeme že hrajete naši hru! A děkujeme také za všechny komentáře! Aktuálně dokončujeme práce na překladech druhého dílu do dalších jazyků... Takže další novinky už brzy...