sobota 10. října 2015

Game Downloads: 30.000 vs. 500, Free vs. Paid / Stahování her: 30.000 vs. 500, Zdarma vs. Placené

EN: We have almost simultaneously overcome two milestones in our adventure games downloads - and we see the results of an experiment done on another of our applications, which was initially paid and now is free. So...
Mutants vs. The Chosen: Kidnapped, our first free adventure game for Android, surpassed 30,000 downloads. With an average rating just above 4 stars out of five. We are happy, thank you! And the second part, Mutants vs. The Chosen: Traitor - sold for $1 - has over 500 downloads now. 4.7 stars out of 5! Thanks!
It is clear what difference it makes when a game is paid, although it costs only $1. Recently, we have reduced the price of another of our games (Boy and cat - for very young children) - from $1 to $0. And what? The number of downloads increased from a few units to nearly 1300 today. Perhaps it is appropriate to consider - If we want to pay the costs of the creation of a new game, should we offer it for free and bother players it with some in-game purchases? Or with ads? How can we do it right? Do you know the answer :)?

Btw: If you play our adventure games for Android and need some help, you can find some comprehensive step-by-step walk-through guides here at GameCondor.com.

CZ: Právě jsme takřka současně překonali dva mezníky ve stahování adventure her - a také vidíme výsledky pokusu na jedné další aplikaci, která byla nejprve placená a nyní je zdarma. Tak postupně...
Mutanti vs. Vyvolení: Únos, naše první dobrodružná hra pro Android zdarma, překonala 30.000 stažení. S průměrným hodnocením těsně nad 4 hvězdy z pěti. Máme radost, děkujeme! Druhý díl, Mutanti vs. Vyvolení: Zrádce, hra za 22 Kč, se přehoupl přes 500 stažení. S hodnocením 4,7 z 5! Díky!
Je jasně vidět, jaký rozdíl udělá to, že je hra placená, byť stojí 22 Kč. Nedávno jsme jinou naši hru (Chlapec a kočka - pro velmi malé děti) zlevnili z 20 Kč na 0 a počet stažení stoupl z několika jednotek na dnešních téměř 1300. Možná je na místě se zamyslet - Když chceme zaplatit tvorbu nové hry, máme zvolit nabídku zdarma a otravovat uvnitř s nákupy? Nebo s reklamami? Jak to udělat, aby to bylo správně? To nám vrtá hlavou... Znáte odpověď :)?

Mimochodem: Jestli hrajete naše dobrodružné hry pro Android a potřebujete sem tam pomoc, pak podrobné návody - krok za krokem, jak hru projít - najdete zde na GameCondor.com (česky).