čtvrtek 7. ledna 2016

How to connect One Monitor + One Keyboard to Two Computers / Jak připojit jeden monitor a jednu klávesnici ke dvěma počítačům

EN: I wrote here earlier that GameStylus works on Android and iOS now - and that means we need to use not only PC, but Mac sometimes too (OK, we could do this all on a Mac, but this, somehow, is not our preferred platform). And because our monitor has only one HDMI input (and even if it had two, the switch would be probably hidden at some terribly inaccessible spot, you know), and keyboard, mouse and printer are doing likewise, we needed a solution that will enable us
1) not to have to move between two workplaces
2) not to have to swap cables by hand.
There is a few so-called KVM switches with HDMI and USB on the market, but they are a little bit overpriced. But an HDMI switch is a mass affair with the price - in Chinese e-shops - under $3 and a USB switch (designed primarily for sharing printers, but also working for a keyboard and a mouse) is only slightly more expensive - under five dollars. So for less than $8 we have a switch that makes it easy to see what exactly is our second computer doing - and connect it to our keyboard, mouse and printer when necessary. It's simply something like a very cheap KVM switch. (It works OK for us - and we can see no reason why it should not, but we give of course no guarantee and if you decide to try this as well it is on your own risk :)).

Updates to this text can be found in our new blog here.CZ: Už jsem tady psal, že GameStylus teď funguje na Androidu i na iOS - a z toho plyne, že občas potřebuje někdo z nás dělat současně na Macu i PC (resp. ano, šlo by vše dělat na Macu, ale to, tak nějak, není platforma naší první volby). A protože náš monitor nemá dva vstupy HDMI (a i kdyby je měl, určitě by přepínání bylo schované na nějakém tragicky nedostupném místě) a klávesnice s myší a tiskárnou jsou na tom podobně, je třeba sáhnout po nějakém řešení, které umožní
1) nemuset se přesouvat mezi dvěma pracovišti
2) nemuset přepojovat kabely ručně.
Na trhu je pár takzvaných KVM přepínačů s HDMI a USB, ale ty jsou za ceny, které se nám nezdály zrovna fér. Zato HDMI přepínač je masová záležitost s cenou v čínských e-shopech pod 3 dolary a USB přepínač (primárně určený pro sdílení tiskárny, ale zvládne i tu klávesnici s myší) bývá jen o trochu dražší - pod pět dolarů. Takže za nějakých necelých 8 dolarů, bratru 200 Kč, máme přepínač, díky kterému snadno mrkneme, co zrovna dělá druhý počítač, případně k němu připojíme klávesnici s myší a tiskárnou - a provedeme, co je třeba... Je to takový velmi levný KVM switch. (Nám to funguje OK - a nevidíme důvod, proč by nemělo, ale je to samozřejmě tip bez záruky a na vlastní nebezpečí :)).

Případné novinky k tomuto textu najdete v našem novém blogu zde.