neděle 16. července 2017

New point-and-click adventure games for iOS - iPhone and iPad / Nové adventury pro iPhone/iPad

EN: We're finally paying off our debt - since yesterday, our new adventure games Space Treasure Hunters 1 and 2 and The Island of 16 sisters are also available for iOS - iPhone and iPad. The games Space Treasure Hunters 1 and The Island of 16 sisters can be downloaded free of charge, Space Treasure Hunters 2 are available for $0,99 - which will help us to develop even more games.

The new games are added to a number of other point and click adventures from our GameStylus studio, including Alice and The Reformatory for Witches and Mutants vs. The Chosen.

The new games can be found on iTunes here:
Space Treasure Hunters 1
Space Treasure Hunters 2
The Island of 16 sisters

All of our games on Apple iTunes - are here

And if you prefer Android, then the link to our Android adventure games is here

CZ: Konečně splácíme svůj dluh - od včerejšího dnes jsou naše nové adventure hry Lovci vesmírných pokladů 1 a 2 i Ostrov 16 sester dostupné také pro iOS - tedy pro iPhone a iPad. Hry Lovci vesmírných pokladů 1 a Ostrov 16 sester si tam přitom můžete stáhnout zdarma, Lovci vesmírných pokladů 2 přijdou na dolar - který nám pomůže vyvíjet další hry.

Novinky se tak přidávají k řadě dalších point and click adventur od našeho studia GameStylus, mimo jiné k Alici a Polepšovna pro čarodějky nebo Mutanti vs. Vyvolení.

Hry najdete na iTunes zde:
Lovci vesmírných pokladů 1
Lovci vesmírných pokladů 2
Ostrov 16ti sester

Všechny naše hry na Apple iTunes - jsou tady

A jestli máte raději Android, tak odkaz pro naše adventury na Androidu je zde