čtvrtek 24. května 2018

New GameStylus game blog / Nový blog her GameStylus

EN: We decided to start a new game blog at GameCondor. If you want to hear more news from us, look there too, please. Thank you, your GameStylus

CZ: Rozhodli jsme se, že odstartujeme svůj nový herní blog na herním webu GameCondor. Chcete-li od nás slyšet další zprávy, podívejte se tam také, prosím. Děkujeme, váš GameStylus

čtvrtek 3. května 2018

16 sisters: Free point and click Adventure Game for Windows 10

It's here: The Island of 16 sisters adventure game is available for Windows 10 now. It is free, no registrations, no ads, no catches...

What is this game about? One day Robert wakes up on a cold pavement in the middle of a small town on an unknown island. Soon he finds out he's not alone here. There are 16 beautiful girls and a mysterious Father living on the island. What's the secret behind this all?

You can download the game for free here from the Windows Store.
We've ported the game from Android and iOS and we are preparing the other adventure games too. But right now we will be happy for any feedback from you. This will help us to improve our game engine for Windows 10.

Thank you for playing our games!

pondělí 2. dubna 2018

Free World Atlas eBook and Planning your holiday with Usual Weather info

Our parents - you know, what I mean? - I mean our parents like the people, who help us create our adventure games, like Alice and The Reformatory for witches, Alice and The magical dragons, Alice and The Magisal Islands, but also our other adventure series (here), are doing not only this...

Our parents are creating also web sites and publishing e-books. And these two web sites may be interesting for everybody, even for you, our players:

iWorldAtlas is an online World Atlas, where you can find information about all countries of the world. But it is not all - you can download there World Atlas eBook also. So - if you need a World Atlas for your Amazon Kindle or for another ebook reader, try this web site. You get there a free World Atlas with some information and maps for your device.

UsualWeather is another web site you may like. There is information about typical weather in all countries of the World. So whenever are you planning your holidays, business trip etc., you can quickly see, what weather to expect anywhere in any month of the year you choose.

So, these are our tips for websites from our parents.

And after planning all the travels come back, now, to our games at GameStylus.com :))).

neděle 16. července 2017

New point-and-click adventure games for iOS - iPhone and iPad / Nové adventury pro iPhone/iPad

EN: We're finally paying off our debt - since yesterday, our new adventure games Space Treasure Hunters 1 and 2 and The Island of 16 sisters are also available for iOS - iPhone and iPad. The games Space Treasure Hunters 1 and The Island of 16 sisters can be downloaded free of charge, Space Treasure Hunters 2 are available for $0,99 - which will help us to develop even more games.

The new games are added to a number of other point and click adventures from our GameStylus studio, including Alice and The Reformatory for Witches and Mutants vs. The Chosen.

The new games can be found on iTunes here:
Space Treasure Hunters 1
Space Treasure Hunters 2
The Island of 16 sisters

All of our games on Apple iTunes - are here

And if you prefer Android, then the link to our Android adventure games is here

CZ: Konečně splácíme svůj dluh - od včerejšího dnes jsou naše nové adventure hry Lovci vesmírných pokladů 1 a 2 i Ostrov 16 sester dostupné také pro iOS - tedy pro iPhone a iPad. Hry Lovci vesmírných pokladů 1 a Ostrov 16 sester si tam přitom můžete stáhnout zdarma, Lovci vesmírných pokladů 2 přijdou na dolar - který nám pomůže vyvíjet další hry.

Novinky se tak přidávají k řadě dalších point and click adventur od našeho studia GameStylus, mimo jiné k Alici a Polepšovna pro čarodějky nebo Mutanti vs. Vyvolení.

Hry najdete na iTunes zde:
Lovci vesmírných pokladů 1
Lovci vesmírných pokladů 2
Ostrov 16ti sester

Všechny naše hry na Apple iTunes - jsou tady

A jestli máte raději Android, tak odkaz pro naše adventury na Androidu je zdepondělí 12. června 2017

One more New Free Adventure Game: Island of 16 sisters / Ostrov 16ti sester

EN: It is here: We've just released the long promised new game - Island of 16 sisters - part One. What is this adventure game about? One day Robert wakes up on a cold pavement in the middle of a small town on an unknown island. Soon he finds out he's not alone. There are 16 beautiful girls and a mysterious Father living on the island. What's the secret behind all of this?

The Island of 16 sisters is the fourth series of GameStylus adventure games. This time the main character is not a young witch, a mutant nor a space treasure hunter, but a young man - Robert... It's a classic point and click adventure game optimized for tablets and smartphones, but this time with prerendered graphics. We hope you will like it...

And here is the link: Free adventure game: Island of 16 sisters

CZ: A je to tady: Dlouho slibovaná hra Ostrov 16ti sester je tady. Konkrétně její první díl. A o čem je? Robert se jednoho dne probudí na chladné dlažbě uprostřed malého města na neznámém ostrově. A brzy zjistí, že tu není sám. Na ostrově totiž žije 16 krásných dívek a tajemný Otec. Co se za tím vším skrývá?

Ostrov 16ti sester je již čtvrtou sérií adventure her týmu GameStylus. Tentokrát v hlavní roli není mladá čarodějka, ani mutant ani vesmírný lovec pokladů, ale mladík Robert... Je to opět klasická point and click adventure hra optimalizovaná pro tablety a smartphony, ale tentokrát s předrenderovanou grafikou. Tak snad se bude líbit...
úterý 21. března 2017

New Free Adventure Game: Space Treasure Hunters / Lovci vesmírných pokladů

EN: We've just released the long promised new series of games - Space Treasure Hunters - part One and part Two. What are the games about? After the Third Galactic war, many worlds were left in ruins. In these ruins remained treasures of inestimable value. Hundreds of treasure hunters are crisscrossing the Galaxy. One of them is David Fox - and it seems that he finally got lucky...

In the first part you discover clues that the famous treasure hunter left in the Space restaurant. You will go to the place where the greatest treasure of all time should be hidden. In the second part you will follow the footsteps of scientists who discovered the precious T-gems, which are full of energy. You will find out where their Hyperspace ship is and head to the place where the greatest cosmic treasure of all time is hidden.

The games are multilanguage, English is there, of course. These are classic hand-drawn adventure games (point and click), there is the SuperHelp for quick help in the game and the AutoSave feature which saves your positions.

Here the games are:

Free: Space Treasure Hunters #1
Very cheap: Space Treasure Hunters #2
CZ: Právě jsme vydali slíbenou novou sérii her - Lovci vesmírných pokladů - díl první a druhý. O čem hry jsou? Po Třetí Galaktické válce zůstala spousta světů v ruinách. A v těch ruinách zůstaly poklady nedozírné hodnoty. Galaxii křižují stovky lovců pokladů. Jedním z nich je i David Fox. A zdá se, že se na něj konečně usmálo štěstí...

V prvním díle objevíte stopy, které nechala slavná lovkyně vesmírných pokladů ve vesmírném restaurantu. A vydáte se do míst, kde chtěla získat největší vesmírný poklad všech dob. Ve druhém díle se pak vydáte po stopách vědců, kteří objevili cenné T-drahokamy plné energie. Zjistíte, kde se nachází jejich hyperprostorová loď a zamíříte do míst, kde se nachází největší vesmírný poklad všech dob.

Hra je vícejazyčná, také kompletně Česky. Je to klasická ručně kreslená dobrodružná hra (adventure, point and click), jako vždy nabízí SuperHelp pro rychlou pomoc ve hře a funkci Automatického ukládání pozice.

A tady jsou ty hry:

Zdarma: Lovci vesmírných pokladů #1
Velmi levně: Lovci vesmírných pokladů #2


úterý 14. března 2017

500 000 players: Alice - Reformatory for Witches + more news / 500 000 hráčů: Alice a polepšovna pro čarodějnice + další novinky

We started working on the third sequel od Alice The Witch and we hope it will be finished during this year. And we are working on other games as well... Two of them should be available in a few weeks...

In the meantime 500.000 people downloaded the firts Alice Adventure Game: Alice - Reformatory for Witches. Yes, it's true, 500.000 people. Thank you for being with us!

And thank you to all of you who registered at GameStylus.com and who are creating your great games there! We are looking forward to all of them!


CZ: Před několika týdny jsme začali pracovat na třetím pokračování série o Alici čarodějnici a těšíme se, že vyjde během tohoto roku. Další hry už jsou v pokročilém stupni vývoje a měly by být ke stažení během několika týdnů...

500 000 lidí si už stáhlo první díl Alice: Alice a polepšovna pro čarodějnice. Ano, 500 000. Děkujeme, že jste s námi!

A děkujeme i všem, kdo se registrovali na GameStylus.com a tvoří tam své skvělé hry. Těšíme se na ně!