čtvrtek 12. května 2016

The new version of the GameStylus gaming app / Nová verze herní aplikace GameStylus

EN: As we have promised in our last post, the new version of our gaming applications GameStylus is ready. We have fixed a few minor bugs, such as displaying some special texts and some exceptional cases of game items usage. If you just play GameStylus games, you do not have to rush with the update; if you are developing games in the GameStylus system, we recommend you to update as soon as possible to test your game project in the current version of the code (although for the vast majority of developers probably nothing is going to change). The simplest way to update is this: Download the new app for games here - and tap on the downloaded file to install it. In this process all the data should be preserved.

CZ: Jak jsme slibovali už v minulém příspěvku, připravena je nová verze herní aplikace GameStylus. Opraveno je pár drobných chybek, například v zobrazování textu nebo pro některé výjimečné případy používání herních předmětů. Pokud hry jen hrajete, nemusíte s updatem nijak spěchat, pokud vyvíjíte hry v systému GameStylus, doporučujeme provést update co nejdříve, abyste svůj herní projekt testovali na aktuální verzi kódu (i když pro drtivou většinu vývojářů se patrně nic nezmění). Nejjednodušší způsob updatu je stažení nové aplikace pro hry odtud - a nainstalování ťuknutím na stažený soubor. Při tomto způsobu updatu by data měla zůstat zachována.

neděle 1. května 2016

New adventure games - what we do / Nové adventure hry - aneb Co děláme

EN: Although it may seem - looking at this page - we are not working on anything new here at GameStylus, just the opposite is true. A new version of the GameStylus engine is almost ready (with some minor bugs corrected) and we are working hard on three new adventure games. I am not going to reveal much about them right now - only the fact that the first of them has a heroine, which is a young witch... And here is the first screenshot from the game. If everything goes as we hope, the game will be available after the summer break.

CZ: I když to ze stránek tohoto blogu může vypadat, že se okolo systému GameStylus nic neděje, opak je pravdou. Téměř připravena je nová verze aplikace GameStylus s opravenými drobnými chybkami a hlavně jsou v plném proudu práce na třech nových adventurách. Zatím toho o nich moc neprozradím, snad jen o té první to, že její hrdinkou je mladá čarodějka... A přidávám jeden ze screenshotů ze hry. Jestli vše půjde tak, jak doufáme, zahrát si ji budete moci někdy po letních prázdninách.