pátek 27. února 2015

This is simply worth seeing... / Tohle prostě stojí za vidění...


New headquarters of Google, maybe... / Jak možná bude vypadat nové sídlo Google...


pátek 20. února 2015

Another milestone achieved, now waiting for translations / Další meta překonána, čekáme na překlady


EN: Yesterday, the total number of downloads of the first part of Mutants vs. The Chosen surpassed 5 thousands. We are still waiting for half of translations for the second part. As soon as we have them in the final form, let's hope we will finally delight all those for whom English/Czech version is not enough :).

CZ: Včera překonal celkový počet stažení prvního dílu Mutanti vs. Vyvolení 5 tisíc. U druhého dílu stále čekáme na polovinu překladů, jakmile je budeme mít ve finální podobě, snad konečně uděláme radost všem těm, kterým anglicko/česká verze nestačí :).

čtvrtek 12. února 2015

More languages for Mutants and more users / Další jazyky pro Mutanty a další uživatelé


EN: Translations of Mutants vs. Chosen Part 2 are slowly arriving from our translators, so we hope at the turn of February and March to publish a new version supporting Russian, German, Spanish and Portuguese. Even though we know that some players from these countries are playing the game even now in English... The first - free - part of the game should exceed 3000 downloads today. Thank you for being with us!

CZ: Už se nám od překladatelů scházejí překlady pro Mutanty vs. Vyvolené 2. díl, takže bychom na přelomu února a března chtěli zveřejnit novou verzi s podporou ruštiny, němčiny, španělštiny a portugalštiny. I když víme, že část hráčů z příslušných zemí hraje už teď v angličtině. První, bezplatný díl hry, by měl dnes přesáhnout další metu - 3000 stažení. Děkujeme, že jste s námi!

čtvrtek 5. února 2015

Over 100 game developers, over 2,000 downloads / Přes 100 vývojářů her, přes 2000 staženíEN: Today, apparently the first part of the Mutants vs. The Chosen serie overcomes 2000 downloads. Thanks for playing :)! And number of registered users who are interested in developing games for Android surpassed one hundred. We do not expect that everyone will complete his/her project, but maybe we will be surprised :). And we are definitely looking forward to all the games! Thanks for developing!

CZ: Dnes zřejmě první díl Mutanti vs. Vyvolení překoná celkově 2000 stažení. Díky, že si hrajete :)! A počet registrovaných uživatelů se zájmem o vývoj her pro Android překonal stovku. Neočekáváme, že všichni své projekty dokončí, ale třeba budeme překvapeni :). A rozhodně se na těšíme! Díky, že vyvíjíte!