sobota 17. ledna 2015

500 downloads, game reviews and other news / 500 stažení, hodnocení her a další novinky


EN: Even though it may not be visible at first glance there is always something happening around the GameStylus project. In recent weeks we published another update of our games and the application GameStylus itself (adjustment of switchich languages for countries for which we don't offer localization yet), we have completed translation of the second part of Mutants to English + sent it to proofread and, of course, answered some comments on the game Mutants vs. The Chosen. Thanks for all positive reviews!, it is a huge boost for us, I think a lot of people can not even imagine how huge! We answered mainly the negative comments - trying to find out where the problem is and what we can do better. Irksome is when someone gives us one or two stars, but without any comment - then it is quite a problem to find out what we should improve... Otherwise - Mutants vs. The Chosen has 496 downloads so today we should overcome five hundred :)! Thank you!

CZ: I když to tak nemusí na první pohled vypadat, okolo projektu GameStylus se pořád něco děje. V minulých týdnech přišel ještě jeden update her i samotné aplikace GameStylus (úprava přepínání jazyků u zemí, do nichž hra zatím nenabízí lokalizaci), dokončili jsme překlad dalšího dílu do anglického jazyka + poslali na korektury a, samozřejmě, odpovídali na některé komentáře u hry Mutanti vs. Vyvolení. Za všechny pozitivní děkujeme!, je to obrovská vzpruha, myslím, že spousta lidí si ani nedokáže představit, jaká! U negativních jsme se hlavně snažili zjistit, kde je problém, abychom se mohli polepšit. Mrzuté je, když někdo dá aplikaci jednu nebo dvě hvězdičky a nezanechá komentář - pak je dost problém zjistit, co bychom měli zlepšit... Jinak - Mutanti vs. Vyvolení mají 496 stažení, takže bychom dnes měli překonat pětistovku :)! Děkujeme!


Žádné komentáře:

Okomentovat