pátek 26. srpna 2016

Again, but important: The new version of the GameStylus gaming app / Znovu, ale důležité: Nová verze herní aplikace GameStylus

EN: We are steadily working on our engine, so there is this new version of the gaming application GameStylus now. This time, however, we not only corrected a few minor bugs, but also significantly changed the user interface: The menu now opens in a smaller form, so the player has a better overview of the current scene of the game!

The update is recommended to everyone this time! And if you're developing games in the GameStylus system, we recommend you to update as soon as possible to test your game project on the current version of the code (although for the vast majority of developers will probably not change anything, the data are still fully compatible, of course). The simplest way to update is downloading the new app here - and to install by tapping on the downloaded file. In this process all the data should be preserved.

CZ: Na našem herním engine stále pracujeme a tak je tu opět nová verze herní aplikace GameStylus. Tentokrát ovšem bylo nejen opraveno pár drobných chybek, ale také výrazně změněno uživatelské rozhraní: Menu se nyní otevírá v menší podobě, takže hráč má lepší přehled o aktuální scéně hry!

Update tak doporučujeme tentokrát všem! A pokud vyvíjíte hry v systému GameStylus, doporučujeme provést update co nejdříve, abyste svůj herní projekt testovali na aktuální verzi kódu (i když pro drtivou většinu vývojářů se patrně nic nezmění, data jsou samozřejmě i nadále plně kompatibilní). Nejjednodušší způsob updatu je stažení nové aplikace pro hry odtud - a nainstalování ťuknutím na stažený soubor. Při tomto způsobu updatu by data měla zůstat zachována.

Žádné komentáře:

Okomentovat