úterý 2. prosince 2014

10... 9... 8... 7...


EN:
Let's hope we are finally approaching the final part of preparations... First games built on GameStylus engine are on Google Play and on the local computer (and partly privately on the internet server as well) is running our game editor, where we are tuning last details before starting... But we are not naive - it is clear that once regular users gain access to the editor (from external collaborators only our graphics were using it so far), many others things to deal with appear... If GameStylus gets an attention of potential users, of course... This all is still up in the air...

CZ:
Snad se konečně blížíme do finále příprav... Na Google Play jsou první hry postavené na engine GameStylus a na lokálním počítači (a částečně neveřejně i na internetovém serveru) už nějakou dobu běží editor her, kde se ladí poslední detaily před spuštěním... Ale nejsme naivní - je jasné, že jakmile k editoru získají přístup běžní uživatelé (zatím ho z externích spolupracovníků měli jen naši grafici), objeví se spousta dalších věcí k řešení... Tedy - pokud si GameStylus získá pozornost potenciálních uživatelů... To je zatím ve hvězdách...


Žádné komentáře:

Okomentovat