pondělí 8. prosince 2014

3... 2... 1... Start!


EN: We are starting ... In the Google Play there are our first four games, anybody can log-in to GameStylus.com and start creating his/her adventure game, an interactive animation, a simple educational application, simply - what comes to his/her mind (and what probably has not come to our minds). So let's see...
And just for the record - the four published games are: Mutants vs. The Chosen: Kidnapped - a classic adventure game from the future, part one - free to download, Curious butterfly - a simple game for very small children, also free, Alvin Fish celebrates Christmas - a family adventure, for a few cents, and Boy and cat - also for small children, also for a few cents. The prices are as low as we were allowed by Google Play...
Now it remains to be patient - actively, of course :). Will some new game developers come to us, is there a few people willing to pay for games at least a minimum amount? (Can we get from red numbers to smaller red numbers? Nobody expects black ones, of course...). Only time will tell...


CZ: Startujeme... V Google Play jsou první čtyři hry, do GameStylus.com se kdokoli může přihlásit a začít tvořit svoje adventury, interaktivní animace, jednoduché výukové aplikace, prostě - co ho napadne (a co třeba nás ani zdaleka nenapadlo)... Tak uvidíme...
A jen pro pořádek - ty čtyři zveřejněné hry jsou: Mutanti vs. Vyvolení: Únos - klasická adventura z budoucnosti, díl první - zdarma ke stažení, Zvědavý motýl - hříčka pro malé děti, také zdarma, Rybka Alvin slaví Vánoce - rodinná adventura za hubičku a Chlapec a kočka - hra pro malé děti, také za hubičku. U placených her jsme ceny nastavili nejníže, jak to na Google Play jde...
A teď nezbývá než čekat, aktivně samozřejmě :). Na to, jestli se najdou noví tvůrci her, jestli se najde pár lidí ochotných za hry zaplatit aspoň minimální částku (a my se tak dostaneme do mírnějšího mínusu, než jsme... ... s plusem tu právě teď samozřejmě nikdo nepočítá...). Uvidíme...

Žádné komentáře:

Okomentovat