neděle 14. prosince 2014

GameStylus apk Update


EN: At GameStylus.com you can download an updated GameStylus.apk now: We fixed a small bug in the displaying of texts. We recommend those, who have downloaded and installed the app before the December 14th, 2014, to remove the app and install the new version. The error will also soon be repaired in games on Google Play and Amazon App store, but due to the fact that it occurs only relatively rarely, we will do it together with the planned update on the occasion of adding new translations.

CZ: Na webu GameStylus.com je nyní updatovaná verze GameStylus.apk: Opravena byla drobná chyba v zobrazování textů. Doporučujeme těm, kdo si aplikaci stáhli a nainstalovali do 13.12.2014 (včetně) odinstalaci a instalaci nové verze. Chyba bude brzy opravena také ve hrách na Google Play a Amazon App store, ale vzhledem k tomu, že se s ní lze setkat jen poměrně výjimečně, provedeme ji současně s plánovaným updatem aplikací při příležitosti přidání nových lokalizací.

Žádné komentáře:

Okomentovat