sobota 20. prosince 2014

Happy Holidays! / Krásné svátky!


EN: To all you who play our games, who create your games with us, who show us your support - and also to all you who just came here by a coincidence :) - we wish you Happy Holidays - and all the best in 2015! And here is a longer wish - from Alvin, the Fish, who wants to celebrate Christmas :).

Hey, I'm Alvin.
My friend octopus says that a good fish celebrates Christmas in a pan, but it doesn't seem to me, somehow!
I'd rather celebrate Christmas like people do.
Yeah, I understand that here in the ocean I can't run around stores, burn Christmas cookies and scrub windows... But a Christmas tree - I could have it, couldn't I?
Anyway... Merry Christmas and Happy New Year!

CZ: Všem, kdo hrají naše hry, kdo u nás tvoří své hry, kdo nám drží palce - ale i všem, kdo sem přišli třeba jen náhodou, přejeme Krásné svátky - a všechno nejlepší do roku 2015! Delší přání ovšem necháme na Alvinovi, naší rybce, která chce slavit Vánoce :).

Nazdárek, já jsem Alvin.
Moje kámoška chobotnice sice říká, že správná ryba slaví Vánoce na pekáči, ale mně se to nějak nezdá!
Já bych radši slavil Vánoce tak, jako to dělaj' lidi.
No jo, chápu, že tady v oceánu nemůžu běhat po obchoďácích, pálit cukroví nebo drhnout okna... Ale vánoční stromek, ten bych mít moh', ne?
No nic... Tak Šťastné a veselé!Žádné komentáře:

Okomentovat