neděle 29. března 2015

What to think about game ratings on Google Play / Co si myslet o hodnocení hry na Google PlayEN: During this weekend exceeded the total number of downloads of our Mutants vs. The Chosen: Hijack game 20 000. What to say? We are happy :)! It is interesting to watch all the game ratings from players, which range from the minimum (1 star, from 95 out of 773 ratings) to the maximum (5 stars, 427 players) - current average is 3.98 stars. We have observed that the game rating is declining over time (which doesn't make us happy) - and we attribute this to a possibility that initially the game was downloaded mostly by point and click adventures fans - by people who are already familiar with this genre and like it, while now a larger proportion of those who download the game simply expect something different. But that's just guessing... Any ideas?
Those who leave worse ratings, often leave no comment - and Big Thanks to all exceptions. One negative commentary, which we got just a week after the release of the game from one player from Greece, helped us to find an error in language switching and to improve the game. Sometimes we probably get a low rating because the game is not as easy as expected (see one comment from Persian translated by automatic translator as: Too bad it is not known Chrth Where to go). Of course: We are very grateful for all positive messages, they charge our batteries - they fortunately prevail, so you can easily see them on the page of the game on Google Play - so we won't quote them here - modestly :).
Let's see if we can get a clearer picture about the game ratings in the next two or three months. Let's hope any experience can help to all those who are developing their games - or are planning to - in our GameStylus system.

CZ: O tomto víkendu překonal celkový počet stažení hry Mutanti vs. Vyvolení: Únos další hranici - 20 000. Co k tomu říci? Máme radost :)! Zajímavé je sledovat hodnocení hry od hráčů, které se pohybuje od minimálního (1 hvězdička; od 95 z 773 hodnocení) po maximální (5 hvězdiček, 427 hráčů) - aktuální průměr je 3,98 hvězdičky. Vysledovali jsme, že hodnocení v průběhu času klesá (což nás netěší) a připisujeme to tomu, že zpočátku adventuru hráli spíše lidé, kteří už tento žánr znají  a mají ho rádi, zatímco teď je větší podíl těch, kterým se prostě nestrefíme do očekávání. Ale je to jen hádání... Máte lepší vysvětlení?
Ti, kdo nám nechávají horší hodnocení, často nezanechají žádný komentář - a velké díky všem výjimkám. Svým komentářem nám například jen týden po vydání hry jeden hráč z Řecka pomohl odhalit chybu přepínání jazyka, kterou jsme tak mohli hned opravit. Někdy je možná za nízkým hodnocením obtížnost hry (viz jeden komentář z Perštiny překládaný automatickým překladačem jako: Too bad it is not known Chrth Where to go). A - to je samozřejmé - velkou radost máme ze všech pozitivních hodnocení a komentářů, které nás nabíjejí (naštěstí převažují, takže je na stránce hry nepřehlédnete, pročež je tu skromně nebudeme citovat :).
Uvidíme, jestli budeme mít jasnější obrázek ještě třeba za dva, tři měsíce. Jakékoli zkušenosti rádi předáme vám všem, kdo v našem systému GameStylus vyvíjíte nebo plánujete vyvíjet své aplikace (i všem ostatním, samozřejmě). Snad to někomu pomůže...

Žádné komentáře:

Okomentovat