neděle 24. května 2015

New Game / Nová hra


EN: After a few months, we have completed another game. This time, however, it is not a full-fledged adventure, but a simple game for little kids. The game should help them to learn numbers and simple additions and subtractions. The game is named Boy and numbers.

CZ: Po několika měsících jsme dokončili další hru. Tentokrát to ovšem není plnohodnotná adventura, ale jednoduchá hra pro malé děti, kterým má pomoci naučit se čísla a jednoduché sčítání a odčítání. Jmenuje se Chlapec a čísla.


Žádné komentáře:

Okomentovat